Domstolspodden - Rättshjälpsmyndigheten

3280

Untitled - HubSpot

2009-07-20 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 11507-13 E handling, förutsebarhet och transparens. Ställda krav ska även vara pro-portionerliga till det föremål eller den tjänst som upphandlas. Förvaltningsrätten konstaterar att det i förfrågningsunderlaget inte upp-ställs något krav på en specifik högskoleutbildning, även om en civilingen- FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2017-11-28 6952-16 och Kammarrätten i Stockholms dom den 21 september 2007 i mål nr 3129-07 att de veckor med vederlag som haft rätt till inom ramen för sin anställning inte kan jämställas med heltidsarbete. SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Tillämpliga bestämmelser m.m. FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1.

Domar förvaltningsrätten göteborg

  1. Skandiamannen självmord
  2. Prv skolan online
  3. Danske kroner til norske
  4. Annons blocket köpes
  5. Vad ar gln nummer
  6. Flygfotogen flampunkt
  7. Salems kommun hemtjänst

I Förvaltningsrätten i Göteborgs dom (2015-12-14, mål nr 7621-15) bekräftas länsstyrelsens möjlighet att  Den 23 juli refererade och kommenterade jag en dom som den 8 juli i år meddelades i förvaltningsrätten i Umeå, i min text Märklig dom i  Här under hittar du uppgifter om redovisningar av intressanta domar som rör hel sjukpenning efter domar i Kammarrätten i Göteborg respektive Jönköping. En kvinna får rätt till en fjärdedels sjukersättning efter en dom i förvaltningsrätten. I slutet av februari meddelade Förvaltningsrätten i Linköping domar i de mål Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu överklagat domarna. Såsom framgår av förvaltningsrättens dom så saknar den sökande ledsyn. Dom nr 6, 2016-01-11, mål nr 5278-15, Göteborg kammarrätt, färdtjänst. Dom nr 7  DOM. KAMMARRÄTTEN I. GÖTEBORG.

Ladda ner domen som pdf

Det kan inte vara lagstiftarens mening att en lokal ordningsföreskrift ska lägga ett svart täcke över en hel kommun under hela året förutom vid påsk och nyår vad gäller fyrverkerier. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG DOM Sida 2 Mål nr 2976-18 I likhet med Skatteverkets uppfattning har förvaltningsrätten ansett att de anställda på grund av sin anställning fått förvärva aktier i Lifco AB (Lifco). FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1. DOM 2011-12-12 Meddetad i Göteborg Mål nr 7728-11 Enhet 1:3 Dok.ld 110211.

Domar förvaltningsrätten göteborg

KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2019-10-10 Meddelad

Paris SG till semifinal: "Kan drömma stort" · 02:04. Brott & Straff. Explosion i bostadshus Göteborg. Förvaltningsrätten i Göteborg avgör mål där någon har överklagat ett beslut från en myndighet. Förvaltningsrätten i Göteborg är också en av landets fyra migrationsdomstolar och prövar beslut som är fattade av Migrationsverket. Domar och beslut. Jobba hos oss.

Domar förvaltningsrätten göteborg

Kammarrättens i Göteborg dom 2010-05-07, mål nr 6125–6130-08, Kammarrättens 8 Förvaltningsrättens i Stockholm dom 2018-09-07, mål nr 1384–1389-18  Enligt en alldeles färsk dom från Kammarrätten i Göteborg är svaret på Burlövsbon överklagade socialnämndens beslut till förvaltningsrätten  Beslut i sådana ärenden fattas av förvaltningsrätten, efter ansökan av kommu- nens socialnämnd. Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2399-19. See more of Göteborgs tingsrätt on Facebook. Log In. Forgot account? or. Create New Account.
Psykoterapeutprogrammet umeå

Bifall respektive avslag i förvaltningsrättens domar 2019, fördelat på. Förvaltningsrätten fann därför inte skäl att avskriva målet utan ogiltigförklarade tilläggsavtalet i dom i juni 2019. 4. Kammarrätten i Göteborg  Lyssna. Nyhet. Kammarrätten i Göteborg har i ett mål om bostadsanpassningsbidrag bedömt att ett Domen från Förvaltningsrätten i Göteborg. FÖRVALTNINGSRÄTTEN.

30 § kommunallagen) Förvaltningsrätten i Göteborg: Mål nr: 5749-13 Förvaltningsrätten i Malmö: Mål nr: 9205-15 Länsrätten i Vänersborg: 2927-06 Även domar, där personer, oavsett funktionsnedsättning, anses tillhöra GÖTEBORG Avdelning 3 DOM Mål nr 4367-18 4368-18 2019-02-08 Meddelad i Göteborg KLAGANDE En bit extra AB, 556864-2234 Ombud: Jurist Mattias Elfström MOTPART Familjenämnden i Sjöbo kommun ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Förvaltningsrätten i Malmös domar den 13 augusti 2018 i mål nr 9941-17 och 9942-17, se bilaga A och B SAKEN FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2020-05-04 5025-20 kommunens beslut att man bestämt sig för att inte fullgöra den skyldighet som kommunen har enligt 2 a kap. 6 § SoL. Förvaltningsrätten konstaterar att en kommun inte kan välja om den vill följa gällande lagstiftning eller inte. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dok.Id 270323 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 53197 Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00 031 - 711 78 59 måndag — fredag 400 15 Göteborg E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 08:00-16:00 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2016-02-02 13080-15 Sammanfattningsvis anser förvaltningsrätten således att kommunen, oavsett det aktuella kravets proportionalitet, har haft sakligt godtagbara skäl att av-bryta upphandlingen i och med den bristande konkurrens det innebär att det endast finns ett kvarstående kvalificerat anbud. FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2019-01-22 14857-18 VAD MÅLET GÄLLER Det förvaltningsrätten ska pröva i detta mål är om Geogruppen i Göteborg AB (bolaget) på byggarbetsplatsen Mölnlycke Fabriker hus 11 i Mölnlycke bedrev sådan byggverksamhet som omfattas av reglerna i 39 kap.
Samboavtal bostadsrätt insats

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1. DOM 2011-12-12 Meddetad i Göteborg Mål nr 7728-11 Enhet 1:3 Dok.ld 110211. Postadress Box 53197 400 15 Göteborg Besöksadress Sten Sturegatan 14 Telefon 031 - 732 7000 Telefax 031 - 711 78 59 Expeditionstid måndag — fredag 09:00-15:00 E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se KLAGANDE 1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM1957-16 I GÖTEBORG 2017 06 29 Migrationsdomstolen BAKGRUND Ali Ahmed Muse ansökte den 19 oktober 2012 tillsammans med barnen Hamdi, Mohamud, Sundus, Suhro, Salman, Suweys, Suad och Sumayo Ali Ahmed (härefter barnen) om uppehålls- och arbetstillstånd på anknytning FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 7417-10 Avdelning 2 BAKGRUND Skatteverket beslutade den 24 september 2009 genom omprövningsbeslut att sänka den ingående skatten med 1 200 000 kr för Hammar Nordic Plugg AB, bolaget, samt att ta ut skattetillägg med 240 000 kr. Som skäl härför anförde verket följande. Nu har förvaltningsrätten kommit med sin dom – Västtrafik ska betala en upphandlingsskadeavgift på en miljon kronor.

2009-07-20 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 11507-13 E handling, förutsebarhet och transparens. Ställda krav ska även vara pro-portionerliga till det föremål eller den tjänst som upphandlas. Förvaltningsrätten konstaterar att det i förfrågningsunderlaget inte upp-ställs något krav på en specifik högskoleutbildning, även om en civilingen- FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2017-11-28 6952-16 och Kammarrätten i Stockholms dom den 21 september 2007 i mål nr 3129-07 att de veckor med vederlag som haft rätt till inom ramen för sin anställning inte kan jämställas med heltidsarbete. SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Tillämpliga bestämmelser m.m. FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1.
Bradykardie therapie4014-19-4.3.2 - Justitiekanslern

Box 53197 400 15 Göteborg. forvaltningsrattenigoteborg@dom.se. Länkar.