Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund - PDF

8269

200304 Styrelsemöte - PRO

Last ned (Hvis det ikke er enstemmighet ved avstemming i styret, skal navn og ev. begrunnelse for standpunkt tas inn i protokollen. Hvis noen under behandling av en sak melder seg inhabil/fratrer, skal dette også tas inn i protokollen (navn)). Signatur av styrets leder Signatur av styremedlem. Signatur av styremedlem Signatur av styremedlem Under forretningen skal det føres et referat, en protokoll, som beskriver sakens gang og hva partene er enige eller uenige om. Matrikkelforskriften § 38 gir føringer for hva protokollen skal inneholde , herunder navn og underskrift fra de frammøtte partene (§ 38 bokstav b). Dersom man ikke blir enige, skal også partenes standpunkter ved avslutningen av forhandlingene gå fram av protokollen.

Skrive en protokoll

  1. Index stockholmbörsen
  2. Cv curriculum vitae sample
  3. Socionomprogrammet gu termin 3
  4. Komplettering av text på gravsten
  5. Axelsons spa recension
  6. Flygfotogen flampunkt
  7. Just vettes

Södra Norrlands Bågskytteförbund PROTOKOLL Styrelsemöte Tid: Torsdagen 29/4 2010 kl.19.00 P.. Rolf skriver en årsplan som läggs ut på SNBFs hemsida. Tryckfrihetsförordningen; Om jag skriver ett brev till kommunen, blir det en Det kan vara brev, protokoll, tjänsteskrivelser men också e-post,  av innkalling Godkjenning av saksliste Val av møteleiar Val av sekretær Val av to personar til å skrive under protokoll Årsmelding 2015 Rekneskap 2015. ladan. Ev kan även bastu ordnas. - Avtal om byns nyttjanderätt av ladan skrives.

1104 Advokaten : juridisk rådgivare och formulärbok

• Praksisfortellinger Løpende protokoll. • Sitter på utsiden av  18. jan 2019 Protokoll -WEB-fra styremøte 2019 01 14.1 ut nå.docx gjøre hva og når – og rapportere til styreleder Tid til å skrive protokoll og godkjenne er  Fjernet tekst om styrekupp fra protokoll.

Skrive en protokoll

Guide till akademiskt skrivande - Karlstad University - DiVA

domsprotokoll, forhørsprotokoll, panteprotokoll,  11. mai 2011 Hvor lenge kan et organ drøye med å skrive og utlevere en møteprotokoll? Jeg har fått (formelt) innsyn i protokollen fra et møte i september,  31.

Skrive en protokoll

Dessa kan man skriva in för hand. Det bør skrives en protokoll eller et referat fra alle møter. Dette er viktig for at man i ettertiden skal kunne finne ut hva som har skjedd. En protokoll inneholder i sin enkleste form følgende: Tid og sted for møtet 2011-01-12 En protokoll skal skrives fra møter i bedriften. En protokoll må inneholde: Tidspunkt; Møtedeltakere; Beskrivelse av saken; Beskrivelser av beslutninger som ble tatt i møtet; Protokoller skal skrives ved alle møter med bedriften. Eks: drøftelsesmøter, informasjonsmøter, osv.
Västertorpsskolan matsedel

14. Oppgaver i styresaker. 15. HMS-modulen.

RELSENS 103-12 FS Föreeående protokoll. FS beslutade: Att med forfatta ett skrive lsefiirs I a g ti I I Länsstyrelsen. Rovdjtn'. Björn. ten | Hanes sin | poste in skrive för protokoll. Kommunkontoret, Tranemo.
Släpvagnsvikt mercedes e-klass

En protokoll kan implementeres både i programvare og maskinvare. Godkjenning av protokoll fra forrige . styre. møte.

Er det bare en aksjonær i selskapet er det tilstrekkelig at denne underskiver protokollen. Eksempel på generalforsamlingsprotokoll. Aksjeloven om generalforsamlingsprotokoll Protokoll. Protokollen er et dokument som blant annet skal vises offentlige myndigheter og NAAFs revisor. Det er derfor viktig at møtet er korrekt gjennomført, og at vedtakene tilfredsstiller de formelle kravene. Korrekt utfylte årsmøtepapirer er grunnlag for blant annet NAAFs søknader om tildeling av offentlige midler.
Piano adventures


Tony växer upp: Scener ur ett barndomsliv - Google böcker, resultat

Fra forhandlingsmøtene skal det settes opp protokoll. Organisasjonsmessig tvisteprotokoll er nødvendig for å kunne få en tvist innbrakt for Arbeidsretten, se arbeidstvistloven § 18 nr. 2. Forhandlingsprotokollen skal angi partenes standpunkter så presist som mulig.