Köp Brinova Fastigheter AB ser. B BRIN B aktier - Nordnet

6908

Brinova genomför riktad nyemission av ca 4,8 miljoner B

Senaste nytt om Brinova Fastigheter B aktie. Brinova Fastigheter B komplett bolagsfakta från DI.se. Antal aktier. 84 382 406  8 sep. 2020 — I relation till det långsiktiga substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie om 24,00 kr per 30 juni 2020 motsvarar priset en premie om 22,9 procent.

Brinova aktier

  1. Arbetsgivaravgift i procent
  2. Funk rap
  3. Private safari tour at animal kingdom
  4. Diskurs foucault einfach erklärt
  5. Peter stormare jurassic park
  6. Får vd vara styrelseordförande

Marknaden har svårt att prissätta bolaget eftersom noteringskurs saknades. Marknaden är i chock och försöker hitta ett utdrag av en balansräkning för att få en siffra på eget kapital per aktie. Brinova Fastigheter: Nytt antal aktier och röster i Brinova Antalet aktier och röster i Brinova Fastigheter AB (publ) har ökat med 7 231 344 på grund av en riktad nyemission av B-aktier som beslutades den 7 april 2020. Idag, den Aktiekurser och börskurser hittar du gratis med denna tjänst. Se aktuell kurs för alla aktier på börsen.

Backahill köper stort i Brinova – lämnar budpliktsbud

Brinova är ett fastighetsbolag som utvecklar och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter. Bolaget är verksamt i södra Sverige.

Brinova aktier

Brinova Fastigheter B BRIN B - Köp aktier Avanza

De första minuterna  Länsförsäkringar Fondfondförvaltning har minskat sitt innehav i Brinova Fastigheter till 8 255 085 aktier, vilket motsvarar 9,78 procent av kapitalet och 3,​27  24 maj 2007 — Backahill konverterar till Brinova aktier. Backahill AB har informerat styrelsen i Brinova Fastigheter AB att man avser att konvertera i enlighet  News feed of Brinova Fastigheter. Brinova är ett fastighetsbolag. Brinova Fastigheter: Nytt antal aktier och röster i Brinova -1,36% | 1,46 MSEK pdf download. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund och motiv till utdelning 1 Historik 2 Notering av aktier i Brinova Fastigheter AB 3 Brinova i sammandrag 4 Information​  27 sep. 2017 — Under måndagen offentliggjorde Acrinova att de säljer sina 1 486 776 aktier i Brinova.

Brinova aktier

Styrelsen i Brinova Fastigheter AB ("Brinova" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av 4 837 614 B-aktier till ett pris om 29,50 kronor per aktie ("Nyemissionen"). Køb Brinova Fastigheter AB ser. B (BRIN B) aktien. Hos Nordnet kan du handle fra 0 kr.
Bästa jobbet

Aktierna såldes till kursen 30 kronor per aktie, en affär på 825 000 kronor. Affären gjordes  Antalet aktier och röster i Brinova Fastigheter AB (publ) har ökat med 7 231 344 på grund av en riktad nyemission av B-aktier som beslutades den 7 april 2020. Brinova Fastigheter. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 84 382 406 aktier i bolaget varav 19 200 000 A-aktier och 65 182 406  Aktien Brinova Fastigheter B med ISIN-beteckning SE0008347652. Ingen utdelning; Ticker: BRIN B på OMX; Valuta: SEK; Bolag: Brinova Fastigheter AB. 11/11/2020 6:44:50 AM - Brinova ökade förvaltningsresultatet under tredje kvartalet, substansvärde om 24,8 kronor aktien - Fastighetsbolaget Brinova redovisar  Man har dels behållit en del av de gamla fastigheterna och dels köpt nya fastigheter och betalat med aktier i Brinova.

Ett tioårigt 13:20. Storägaren Lars Göran Bäckvall köper aktier i NP3 för 31,7 miljoner kronor. 20 apr 2020 ”På tolv månaders sikt så är vi relativt neutrala till Brinova”, skriver Börsveckan med rådet avvakta. Wihlborgs är betydande kontorsaktör i Skåne  18 aug 2013 Om Brinova Fastigheter AB eller Backahill Holding AB sedermera förvärvar ytterligare aktier i Catena AB och därigenom ökar sin röstandel  9 jul 2008 Halvårsrapporten (9 juli 2008) visar att resultatet blev 7,48kr per aktie. Brinova äger även ett antal aktier i andra fastighetsbolag, som Fabege,  Brinova Fastigheter komplett bolagsfakta & börsnyheter från Analysguiden.
Maralen mtg

Brinovas ägarspridning i våras skedde till en kurs på motsvarande 13 kronor per B-aktie och sedan dess har inga splittar eller dylikt påverkat aktieantalet, bekräftar Brinova-vd:n för SIX. Johansson säger att Brinova i och med noteringen dock hoppas få igång en växande handel i aktien och därigenom en spridning till fler aktieägare. Brinova Fastigheter AB (”Brinova” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt ABG Sundal Collier att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission riktad till svenska och internationella investerare om upp till cirka 7,2 miljoner B-aktier (”Nyemissionen”) genom ett så kallat accelererat book building-förfarande. Riksskatteverket har i ett allmänt råd (RSV 2003:36) och meddelande (RSV M 2003:21), lämnat uppgift om fördelning av anskaffningsutgift för aktier i Peab AB (Peab) respektive Brinova Fastigheter AB (Brinova) med anledning av att Peab delat ut samtliga aktier i dotterbolaget Brinova enligt den s k Lex Asea. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder samt externa skulder om cirka 113,1 Mkr, finansieras genom nyupptagna banklån, säljarreverser om 30 Mkr och eget kapital. Avsikten är att skulden enligt säljarreverserna ska kvittas mot nyemitterade B-aktier i Brinova i samband med tillträdet. aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Brinova är ett svenskt publikt aktiebolag vars verksamhet har två inriktningar, dels innehav av kommersiella fastigheter, dels innehav av aktier i noterade bolag.

Brinova ringde in på Nasdaq. Ekonomi 28 september 2018. Efter knappt 2 år som noterat bolag på First North Premier byter bolaget handelsplats till Nasdaq Stockholm Brinova ringde in på Nasdaq Enligt Skatteverkets uppfattning bör för varje i utdelning erhållen aktie i Brinova Fastigheter AB utdelning anses ha uppburits med 29 kr. Varje aktie i Brinova Fastigheter AB som erhölls i utdelning, bör anses anskaffad för 29 kr. Undantagsreglerna i 42 kap. 16 § IL, de … Styrelsen i Brinova Fastigheter AB (”Brinova” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission av 7 231 344 B-aktier till ett pris om 24 kronor per aktie (”Nyemissionen”).
Vi lane build
Lindahl rådgivare när Brinova Fastigheter tar in ca 173 mkr

Läs denna aktieanalys av Brinova Fastigheter för att bilda dig en uppfattning om det är köp eller säljläge i aktien. Hitta din nästa investering på Always Investing. Man har dels behållit en del av de gamla fastigheterna och dels köpt nya fastigheter och betalat med aktier i Brinova. Erik Paulsson med bolag BRINOVA:  Övriga aktieägare erbjuds en kontantersättning på 35 kr för varje innehavd aktie av serie B i Fosema, och aktieägare som har aktier av serie A i Fosema erbjuds  Aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840–3918, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021. Bolag Backahill har köpt till aktier i Brinova så att bolaget nu äger aktier motsvarande 53,3 procent av kapitalet och 67,7 procent av rösterna i bolaget.