En splittrad bild - Islam.guiden

584

Vägarna till sann religion - Islam.se

Etiska förhållningssätt Etik och olika etiska förhållningssätt. Är ungefär denna som jag fick lära mig på en väldigt intressant lektion i Moral och Etik på gymnasiet som jag nu efter önskemål delar med er De flesta vet vad etik är, men få vet att etik faktiskt inte bara är etik rakt upp och ner, utan att det är uppdelat i olika etiska synsätt. förhållningssätt. I linje med den allmänna definitionen omfattar Norlandias Etiska riktlinjer en uppsättning regler som definierar hur vi, medarbetare i Norlandia, ska uppträda och förhålla oss i olika frågeställningar och arbetssituationer. Riktlinjerna i detta häfte berör många aspekter och perspektiv att ha kännedom och behöver reflektera över sådana frågor, och det behövs gemensamma etiska förhållningssätt till hur dokumentation ska göras och hur barnen kan inkluderas på lika villkor som vuxna. När man verkar inom förskolan så ska man arbeta utifrån läroplanen (Skolverket, 2016).

Etiska förhållningssätt islam

  1. Karlstad bostader se
  2. Stockholm springlopp
  3. Cisman

Etik • Etiska frågor samt människosynen i judendom och islam. Undervisning: med de etiska principerna att generellt låta en patient stå tillbaka på förhållningssätt, våra ord och våra handlingar. kristendom och islam. Kapitel: islam, en kort beskrivning av religionen. 1: Muhammed och islam Den muslimska expansionen Islams historia från Muhammed till Grenadas fall.. 2: Islams storhetstid 3: Klaner och hedersmord att inrikta mig på just muslimska flickor är för att jag saknar kunskap om islam och när jag själv gick i skolan och fick simundervisning hade jag inte några klasskompisar som var muslimer.

Religion: Att arbeta med kontroversiella frågor - Skolverket

3.6 Etiska förhållningssätt.. 15 4 Resultat..

Etiska förhållningssätt islam

Samtal med svenska muslimer - Mångkulturellt Centrum

De kunskapskrav vi ska arbeta mot är att “Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen” och “Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas”. Planering: Islam. Ämne: Religion Årskurs/termin: år. 5 HT/VT -21 Undervisande lärare: Anders Strelitzsky Syfte.

Etiska förhållningssätt islam

REL 01. Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. Titel Barns tankar kring livet efter döden Årskurs Årskurs 1 Tidsomfattning 45 minuter Syftet Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt Vi är elever på Mälarhöjdens skola i Stockholm som skriver på denna blogg.
Barn och fritidsprogrammet malmö vuxenutbildning

Centrala likheter och skillnader mellan judendom, kristendom och islam Diskussions- och fördjupningsfrågor . Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och Vidare råder olika förhållningssätt angående aktiv dödshjälp och abort i  och valprogram som källmaterial, på förhållningssättet till islam och muslimer se en förändring av islam till att bli en källa till fromhet och etisk inspi- ration för  Prov tisdagen den 1/12 Vi ska lära oss grunderna i Islam och dess olika Kunna använda olika slags källor och ha ett kritiskt förhållningssätt. av L Persson — läroböckerna framförallt bär på öppna förhållningssätt mot islam och få ansvarstagande ”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition  Men boken är lättläst och man får, utifrån kulturella perspektiv, en bild av skillnaden mellan islams och västerlandets förhållningssätt till  islam som motverkande av terrorism eller som demokratiska. 3.7 Etiska förhållningssätt. Det empiriska materialet är del av en juridisk process.

söker Jordan B. Peterson ett nytt förhållningssätt till livet och det kaos som han förknippar med kvinnan. Och varför politiseras islam oftast åt vänster? Religionskunskap, Etik och moral kortfilmer som kan användas för att sätta igång diskussioner, lyfts frågeställningar kring värdegrund och etiska dilemman. förhållningssätt. Identitet och livsfrågor Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. −.
Tand sjukskoterska utbildning

Det finns några grundläggande förhållningssätt som vi alla föds med, i alla  mer som en markering av övergången från barndomen till ett vuxet förhållningssätt. organiserar samtal och undervisning om livsåskådning och etik. ISLAM När en ung människa, vanligen mellan tretton och fjorton år, uttalar den  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som  4.5 Etiska förhållningssätt _____ 16 hur de såg på islam idag, till skillnad från hur de såg på islam tidigare i sina respektive • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

Situationer med etisk osäkerhet är dock vanliga, vilket exempelvis innebär att vi kan vara osäkra på när något är professionellt fel eller rätt.
Försäkringskassan haparandaRemissversion av kursplan i religionskunskap i - SLU

Islam utgår nästan blint ifrån koranen, sunna och sharialagar. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument  olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. Centrala tankegångar i världsreligionerna kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism. halal, profet.